Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a PSS

Seminář si klade za cíl snížení rizik spojených s malou finanční gramotností klientů NZDM

Česká asociace streetwork a Nadace Komerční banky - Jistota vás zvou na jednodenní vzdělávací seminář zdarma Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Seminář si klade za cíl snížení rizik spojených s malou finanční gramotností klientů nízkoprahových klubů pro děti a mládež. V rámci semináře dostanete základní návod pro práci s klienty na téma finanční gramotnosti. Naučíte se pracovat s tímto tématem na principu preventivního programu. Pro svůj klub získáte možnost ucházet se o minigrant ve výši 20 tis. Kč a 2 komiksy s tímto tématem.

  • Seminář je určen především pro pracovníky NZDM, kteří pracují s klienty ve věku 14 let a více.
  • Kapacita je v rámci tohoto semináře omezena na maximálně 15 osob.

Termín semináře:

  • 8. února 2019

Výuka:

  • 9 – 16 hod.

Místo konání:

Komerční banka
Václavské náměstí 42, Praha

Účast na semináři bezplatná.

Základní okruhy, kterým se budeme věnovat:

  • 1. vzdělávací modul „Peníze v pracovně právním vztahu“ - účastníkům bude představena problematika hledání práce, budou upozorněni na povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance. Pro lepší názornost bude vše demonstrováno na praktických ukázkách.
  • 2. vzdělávací modul: „Hospodaření s penězi, rodinný rozpočet“ - cílem je přiblížit účastníkům nezbytnost sestavení si rodinného rozpočtu, popřípadě vlastního osobního rozpočtu. V rámci tohoto modulu se naučí odpovědnému chování a orientaci ve finanční sféře, vše si podrobně vyzkouší na praktických příkladech.
  • 3. vzdělávací modul: „Bankovnictví, zodpovědné půjčování“ - seznámení se s jednotlivými produkty v této oblasti a s jejich výhodami a riziky apod.
  • 4. vzdělávací modul: „Dluhy“ - účastníci budou srozumitelným způsobem seznámeni s příčinami zadlužování. Chceme ukázat, kam však vše může vést.

Pro svou další práci s tímto tématem získáte podrobný handout z každého modulu (tak, abyste mohli s tématem pracovat ve svém klubu), dva komiksy s tímto tématem.

Pokud ve vašem klubu realizujete blok vzdělávání s klienty na téma finanční gramotnosti, budete se moci ucházet u Nadace Komerční banky - Jistota o grant, díky kterému si budu moci vaši klienti v praxi vyzkoušet, jak se hospodaří s penězi. Zadání je jednoduché - navrhněte veřejně prospěšný projekt s rozpočtem do 20 tis. Kč a sami si jej realizujte. Grantovou výzvu najdete zde, formulář pro projekt pak zde.

Lektorky a lektor semináře:

Jarka Janíčková (ex Proxima Sociale)
Dagmar Klárová (Proxima sociale)
Lukáš Pokorný (Komerční banka)
Garant semináře a celého projektu za ČAS i za Nadaci Jistota - Jiří Kocourek (jiri_kocourek@kb.cz - pro případné dotazy)

Přihlašovat se na seminář můžete nejpozději do 21. ledna 2019 (včetně). Přednost mají ti, kteří se rychle přihlásí a samozřejmě členská zařízení ČAS.

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776