Nebylo nic nalezeno.

Evropské projekty

Projekty

Evropské projekty

Zahraniční stáže/Study Visits
 

2019-2-CZ01-KA205-061588

Od 1. září 2019 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt „Schools and (social) streetworkers – the same target group, the same goals“, registrační číslo projektu 2019-2-CZ01-KA205-061588. Projekt je podpořen z programu Erasmus+ a poběží do 31. srpna 2021. Projekt je zaměřen zkvalitnění činnosti odborných organizací, pracujících s mládeží formou nízkoprahových sociálních služeb a sdružených v ČAS, pomocí výměnných stáží metodou „stínování“ (jobshadowing). Pracovníci s mládeží vyjedou na zkušenou do zahraničí (Německo, Holandsko, Estonsko, Slovinsko, Finsko) a kolegové ze zahraničí naopak přijedou načerpat inspiraci do České republiky. Stáže budou zaměřeny na spolupráci škol a terénní sociální práce s mládeží. Celkem se stáží zúčastní 50 streetworkerů (z toho polovina budou čeští účastníci).
Zkušenosti ze stáží shrneme v elektronickém sborníku, který vyjde na závěr projektu a umožníme tak co nejširšímu množství zájemců seznámit se s tím, jak funguje streetwork v různých zemí Evropy. 

www.naerasmusplus.cz

 O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Zahraniční stáže/Study Visits

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002231

Od 1. května 2017 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt „Exchange of Good Practice between Professional Youth Streetworkers in the EU“, registrační číslo projektu 2016-3-CZ01-KA205-034282. Projekt je podpořen z progamu Erasmus+ a poběží do 30. dubna 2019. Projekt je zaměřen zkvalitnění činnosti odborných organizací, pracujících s mládeží formou nízkoprahových sociálních služeb a sdružených v ČAS, pomocí výměnných stáží metodou "stínování" (jobshadowing). Pracovníci s mládeží vyjedou na zkušenou do zahraničí (Německo, Holandsko, Španělsko, Rakousko) a kolegové ze zahraničí naopak přijedou načerpat inspiraci do České republiky. Stáže budou zaměřeny na závažná témata současnosti, jako je migrace, radikalizace mládeže, nezaměstnanost, práce s komunitou.
Zkušenosti ze stáží shrneme v elektronickém sborníku, který vyjde na závěr projektu a umožníme tak co nejširšímu množství zájemců seznámit se s tím, jak funguje streetwork v různých zemí Evropy. 

www.naerasmusplus.cz

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Nové výzvy pro streetwork

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649

Od 1.září 2018 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt "Nové výzvy pro streetwork", registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, podpořen z Operačního programu Zaměstnanost a poběží do 31.srpna 2020. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových sociálních službách prostřednictvím realizace rozvojového auditu, metodické podpory, pracovních setkání a návazného vzdělávání prostřednictvím akreditovaných kurzů, odborných stáží a výměny zkušeností. Dále projekt vytváří sítě jako platformy pro spolupráci služeb mezi sebou, s veřejnou správou a s orgány SPOD. Projekt dále přispívá k propagaci sociální práce a osvětě, které nepříznivé životní situace mohu NSS řešit.

www.esfcr.cz

 O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Je dobré být v ČAS

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002231

Od 1. listopadu 2016 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt „Je dobré být v ČAS“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002231. Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost a poběží do 31. října 2018. Projekt je zaměřen na zkvalitnění činnosti oborové střešní organizace České asociace streetwork (ČAS), jejímž hlavním cílem je podpora kvalitních nízkoprahových sociálních služeb v ČR. Projekt pomůže nastavit nový systém vzdělávání pro pracovníky nízkoprahových sociálních služeb. Projekt rovněž umožní nově nastavit metodickou podporu svým členům, zprostředkovat výměnu zkušeností v rámci ČR a sdílet dobrou praxi v ČR a zahraničí. Cílovou skupinou je Česká asociace streetwork, z.s., její členské organizace a zaměstnanci těchto organizací.

www.esfcr.cz

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Čas pro ČAS

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001893

Od 1. září 2016 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt „Čas pro ČAS“, registrační číslo projektu CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001893. Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt poběží do 31. srpna 2018. Projekt je zaměřen na posílení a profesionalizaci kanceláře České asociace streetwork. Cílem projektu je podpořit profesionalizaci ČAS, posílit kapacitu organizace vzrůstem odbornosti pracovníků, vyladěním vnitřních procesů organizace a nastartováním vnějšího působení organizace za využití odborné práce firemních expertů. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci žadatele a vedení organizace.

www.esfcr.cz 

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Tréninková pracovní místa Restart shop

CZ.2.17/2.1.00/37011

Česká asociace streetwork, o.p.s. začala 1. 1. 2015 realizovat projekt „Tréninková pracovní místa Restart Shop“ č. CZ.2.17/2.1.00/37011, který byl podpořen v rámci 7. výzvy OP Praha Adaptabilita. Projekt navazuje na v květnu 2014 spuštěnou aktivitu provozování tréninkových pracovních míst (dále TPM) a rozšiřuje stávající rozsah kompetencí, které jsou zaměstnancům na tomto místě poskytovány k zaučení. Projekt se zabývá zvyšováním pracovních kompetencí a získání první praxe na trhu práce u cílové skupiny. Tuto praxi získávají mladí lidé z cílových skupin v Restart Shopu, dobročinném obchodě s darovaným zbožím, který sídlí v Biskupské 1, Praha 1. Inspirovali jsme se v Belgii, Holandsku a Anglii, kde poskytovatelé sociálních služeb takováto pracoviště provozují zcela běžně.

www.prahafondy.eu

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Závěrečná zpráva projektu

Podpora dalšího vzdělávání pracovníků nízkoprahových sociálních služeb

CZ.1.04/3.1.03/A7.00089

Od 1. 10. 2013 začala Česká asociace streetwork, o.s. realizovat nový projekt „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/A7.00089. Projekt byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt poběží do 30. června 2015. Cílem projektu je vzdělávat pracovníky s ohledem na specifika nízkoprahových sociálních služeb a terénních programů, zvýšit jejich profesní kompetence a rozvíjet jejich osobnostní a profesní předpoklady.

www.esfcr.cz

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Zvyšování kvality a efektivity v nízkoprahových sociálních službách

CZ.2.17/2.1.00/36299

Od 1.7.2013 začala Česká asociace streetwork, o.s. realizovat nový projekt „Zvyšování kvality a efektivity v nízkoprahových sociálních službách“, registrační číslo projektu CZ.2.17/2.1.00/36299. Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha Adaptabilita. Projekt poběží do konce roku 2014. Cílovou skupinou, která se může zapojit do projektových aktivit, jsou pracovníci nízkoprahových a terénních sociálních služeb, které své služby poskytují na území Hlavního města Prahy. 

www.prahafondy.eu

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Zvyšování kvality nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím sdílení dobré praxe ve vybraných zemích EU

CZ.1.04/5.1.01/77.00230

Česká asociace streetwork, o.s. (ČAS) zahájila 1. 10. 2012 tříletý projekt „Streetwork v Evropě“ (celý název zní Zvyšování kvality nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím sdílení dobré praxe ve vybraných zemích EU). Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu a efektivitu přímé práce s klienty nízkoprahových sociálních služeb a rozvinout výměnu zkušeností na mezinárodní úrovni. Projekt se uskuteční díky podpoře Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

www.esfcr.cz

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Zvyšování kvality a efektivity u kontaktních sociálních služeb: nízkoprahových klubů pro děti a mládež a terénních sociálních programů

CZ.1.04/3.1.03/66.00067

Dnem 1. 11. 2011 začíná Česká asociace streetwork, o.s. realizovat nový projekt „Zvyšování kvality a efektivity u kontaktních sociálních služeb: nízkoprahových klubů pro děti a mládež a terénních sociálních programů“. Projekt byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, celková doba trvání projektu je 24 měsíců. Projekt bude zaměřen na dvě klíčové oblasti. První z nich je oblast hodnocení kvality. Druhou oblastí, na kterou je projekt zacílen, je oblast sebehodnocení poskytovatelů služeb.

www.esfcr.cz

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Ukončené projekty

Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní práce

CZ.2.17/2.1.00/31176

Koncem roku 2008 zahájila Česká asociace streetwork, v partnerství s Národním vzdělávacím fondem – Centrem pro kvalitu a standardy v sociálních  službách (NVF-CEKAS), projekt, který uskutečňujeme v rámci OP Praha Adaptabilita pro období podzim 2008 – jaro 2011. Projekt nese název „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“.

www.esfcr.cz

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách. 

Podpora sdílení dobré praxe v terénních a nízkoprahových kontaktních službách ve vybraných zemích EU

CZ.1.04/5.1.01/12.00060

Česká asociace streetwork získala v roce 2009 podporu z Evropského sociálního fondu (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) pro svůj projekt Dobrá praxe a kvalita. Celý název projektu zní Podpora sdílení dobré praxe v terénních a nízkoprahových kontaktních službách ve vybraných zemích EU.

www.esfcr.cz

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách.

Tagy