Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy České asociace streetwork.

Česká asociace streetwork dlouhodobě vytváří unikátní systém vzdělávacích programů v oblasti profesního vzdělávání pracovníků především nízkoprahových sociálních služeb. Vzdělávací programy ČAS se snaží rozvíjet kompetence jak začínajících, tak  pokročilých sociálních pracovníků a pracovnic a pracovníků a pracovnic v sociálních službách. Programy jsou cílené na pracovníky v přímé práci, i na pracovníky středního managementu a snaží se pokrývat řadu tematických oblastí – měkké dovednosti při práci s klienty, při vedení týmů, legislativu, metody přímé práce s klientem, manažerské dovednosti a další. Nedílnou součástí vzdělávacího systému je i organizace krátkodobých stáží v ČR a v zahraničí.

Tento základní vzdělávací systém, který ČAS vytvářel v letech 2008 – 2011, již potřebuje nezbytný upgrade. Proto v současné době ČAS zahájila proces ve spolupráci s experty v rámci nového projektu ESF (projekt Je dobré  být v ČAS, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002231, který je spolufinancován Evropskou unií a který je realizován do 10/2018) na inovaci vzdělávacího systému, jenž zohlední poslední trendy a vývoj oboru nízkoprahových služeb v kontextu dalších služeb a práce v síti.

V této souvislosti vyzýváme i vás, zájemce o vzdělávání ČAS, abyste navrhovali témata vzdělávání, která Vás zajímají a která byste rádi v naší nabídce našli. Zároveň hledáme i nové lektory a lektorky, kteří mají chuť a zájem prezentovat svá témata. Kontaktujte nás. Rádi spolupracujeme s lektory přímo z praxe. V rámci systému inovace jsme vytvořili i bonusový systém pro lektory, kteří chtějí lektorovat pod naší značkou.

ČAS nabízí také vzdělávání na klíč, resp. na míru jednotlivým zařízením, organizacím, státní správě a samosprávě. ČAS disponuje zkušenými metodiky a lektory.

Česká asociace streetwork v současné době nabízí 33 vzdělávacích programů, většina z nich je akreditována MPSV. Každým rokem absolvuje naše vzdělávací programy ca 300 účastníků a účastnic.

Kontakt: Klára Šmejkalová, manažerka vzdělávání smejkalova@streetwork.cz

Tagy