Nebylo nic nalezeno.

Etika a supervize

Etika a supervize

Česká asociace streetwork, z.s. se již od svého vzniku zabývá tématem supervize. Supervizi vnímáme jako:

  • profesně závazné kritérium pro fungování nízkoprahových sociální služeb

  • jeden z hlavních způsobů rozvoje kvality pracovníků i pracovních týmů, který rozvíjí profesionální dovednosti, znalosti s pomáhá utvářet a korigovat postoje ke klientům

  • právo pracovníka a i týmů na nezávislou reflexi vlastní práce

  • je nezbytná pro poskytováním podpory a pomoci při řešení problémů, které pracovníkům vyplývají z mezilidského vztahového kontextu pracovník - klient.

Rada pro etiku a supervizi ČAS

Současná Rada pro etiku a supervizi (RES) byla jmenována v květnu 2017 ve složení: PhDr. Zdena Honsová Filípková, Bc. Artem Vartanyan, Bc. Tomáš Žák. Na RES se může obracet kdokoli: jednotlivec, zařízení, organizace, pracovník, uživatel služby i další instituce.

Aktuální seznam supervizorů doporučených ČAS 2014