Nebylo nic nalezeno.

Výroční ceny ČAS – ČASovaná bota

Výroční cena

aneb ČASovaná bota je především vyjádřením uznání lidem, kteří obětavě a za málo peněz pracují v první linii.

Jde o ocenění za dobrou práci a dosažené výsledky v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Cenu vyhlašuje a uděluje Česká asociace streetwork, z.s. Exkluzivním partnerem ceny pro Tým roku je letos společnost Bohemia Energy, která je zároveň hlavním partnerem portálu jdidoklubu.cz

Cena je udělována ve třech kategoriích:

 • Osobnost roku (streetworker, kontaktní pracovník NZDM, kontaktní pracovník K-centra, vedoucí zařízení, odborník pracující na metodice, atd.)

 • Tým roku - cena Bohemia Energy (pro zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu - terénní program, NZDM, K-centrum, jiné)

 • Cena Správní rady za mimořádný počin. Cena může či nemusí být udělena. Návrhy na tuto cenu můžete zasílat na e-mail Správní rady ČAS (sr@streetwork.cz).

Aktuálně probíhá: sběr návrhů (do 25. 3. 2019) 

Důvodem k udělení ceny je:

 • významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin)

 • významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.)

Kritéria pro rozhodnutí o udělení ceny:

 • kvalita odvedené práce/důvody - za co je navržen na cenu, konkrétní příběh/

 • přínos pro obor (práce v asociacích, publikační činnost, vzdělávací činnost, práce v poradních orgánech atd.)

 • Cena bude udělena za skutky v roce 2018, případně za dlouhodobý přínos.

Jak někoho navrhnout na cenu zjistíte, když se seznámíte s přesným zněním pravidel (viz příloha)Na ceny navrhují pracovníci v nízkoprahových službách. Návrhy budou vyvěšeny na portálu a o nominovaných rozhodnou hlasováním čtenáři portálu Streetwork.cz. Vítěze ze tří nominovaných v každé kategorii vybere Rady ceny.

Rada zasedá ve složení:

 • Vítěz kategorie individuální pracovník ročníku 2017
 • Zástupce vítěze kategorie zařízení ročníku 2017
 • Zástupce partnera Ceny Časovaná bota 2018 společnosti Bohemia Energy
 • Zástupce Správní rady České asociace streetwork
 • Zástupce Kanceláře České asociace streetwork

Harmonogram pro ročník 2018:

leden 2019 – vyhlášení, začínáme přijímat návrhy
25. března o půlnoci – ukončení přijímání návrhů
28. března – zveřejnění nominací
27. března – 9. dubna o půlnoci – hlasování na portálu
14. dubna – vyhlášení nominací 3+3, tisková zpráva
16. dubna – Rada rozhodne o vítězích
25. dubna. 2019 – vyhlášení vítězů a slavnostní předání Ceny

Ke stažení/odkazy:

Tagy

Přílohy