Nebylo nic nalezeno.

Vývoj služby NZDM v České republice a Vize NZDM 2030

V následujícím textu popisujeme stručně vznik Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) v České republice, vývoj těchto zařízení v období od 90. let do současnosti a předkládanou vizi, kterou by se NZDM mohla ubírat v následujícím desetiletí, a výzvy, které tuto službu čekají. Naším cílem neb...

3. 2. 2021
Streetwork.cz