Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Ryoji Iwata, Unsplash

Pozvánka na 29. Valnou hromadu České asociace streetwork, z.s.

​​​​​​​Vážení skupinoví i individuální členové a členky České asociace streetwork, dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 15. října 2019, od 10.00 h v Praze.

Místem konání je Nízkoprahový klub Vrtule, Salesiánské středisko mládeže, Kobyliské nám. 640/11, 182 00 Praha 8-Kobylisy (metro C zastávka Kobylisy)

Účast členské základny je důležitá z hlediska volby do Správní rady ČAS, projednání dosavadního systému realizace Rozvojových auditů a plánu jejich pokračování, vyhodnocení dosavadní části projektu na podporu spolupráce v regionech. Odpoledním tématem bude návrh novely zákona 108/2006 Sb., který MPSV v současné době dokončuje a jeho platnost by měla být od druhého pololetí 2021.

Program Valné hromady:

9.30–10.00
Prezence, odevzdání pověření, případně změna kontaktů a kontaktních osob. Pověření neodevzdává ten nebo ta zástupkyně členského zařízení, která pověření odevzdávala v minulém roce a dříve. Pověření platí, pokud se pověřená osoba nezmění.

10.00–12.30
1. Volba návrhové a sčítací komise. 
2. Představení a schválení programu Valné hromady. 
3. Systém hodnocení kvality ČAS, Rozvojové audity a rozvojové plány kvality. 
4. Informace o fungování kanceláře ČAS, období listopad 2018 až říjen 2019. 
5. Informace o činnosti Správní rady v roce 2019. 
6. Volba členů/ek Správní rady a Revizní komise ČAS. 
7. Informace o hospodaření ČAS, schválení hospodaření a finanční plán 2019/20.
Dotazy, připomínky a diskuse

13.00–13.30
Přestávka

13.30–14.30
Program pro zájemce (není povinná součást valné hromady)

Téma návrh novely zákona 108/2006 Sb.

Martina Zikmundová se účastní zastřešující pracovní skupiny pro dokončení návrhu novely Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Bude hovořit o východiscích novely i konkrétních změnách, které by po přijetí novely a její uvedení v platnost nastaly.

Od 14.30 neformální setkání se členy Správní rady, Revizní komise a s pracovnicemi a pracovníky kanceláře. Celkové zakončení do 17. hodiny, budeme rádi, pokud se zdržíte s námi!

Na Valné hromadě je zajištěno občerstvení.

Za Správní radu Vás srdečně zve Jan Špaček
Za kancelář ČAS Martina Zikmundová

Tagy

Přílohy