Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Daniel van den Berg, Unsplash

Pozvánka na seminář o zdraví lidí bez domova

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vás zve na seminář „Lidé bez domova mezi námi – chudí a nemocní“, který se koná ve středu 27. listopadu 2019 ve 14:00–17:15 hod. ve velkém sále Lékařského domu (Sokolská 31, Praha 2).

Téma semináře je Zdraví lidí bez domova jako téma veřejného zdravotnictví.

Program:

14.00 – 14.05
Život na okraji společnosti z pohledu veřejného zdravotnictví
(PhDr. Janečková Hana, Ph.D.)

14.05–14.25
Lidé bez domova a zdravotně-sociální politika hlavního města
(radní HLMP pro oblast zdravotně-sociální Mgr. Milena Johnová)

14.25–14.45
Lidé bez domova z perspektivy sociální práce
(PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D., sociální kurátor, vedoucí oddělení sociální prevence ÚMČ Praha 1)

14.45–15.05
Lidé bez domova a organizace péče o zdraví
(MUDr. Andrea Pekárková v zastoupení, Ordinace PL pro chudé Ostrava – Armáda spásy)

15.05–15.25
Studentská iniciativa Medici na ulici (MNU): vzdělávání studentů v oblasti zdravotní péče o lidi bez domova (street medicine) a inspirace ze zahraničí – Mnichov, Vídeň, Barcelona
(zástupci MNU Anna Ouřadová, Václav Melenovský, Rut Habartová, Marek Havrda, David Varyš)

15.25–15.40
Pauza

15.40–16.00
Zdraví obyvatel azylových domů – výsledky analýzy
(Mgr. Iva Poláčková – S.A.D. – Síť aktérů pro domov)

16.00–16.20
Bezdomovecká noha
(MUDr. Zora Dubská – Dermatovenerologická klinika FNKV Praha)

16.20–16.40
Alkoholismus a závislosti
(Mgr. Jan Vincenc – Armáda spásy, Dům pod svahem, Havířov)

16.40–17.00
Gynekologická problematika žen bez domova
(MUDr. Vladimíra Grubauerová – gynekologická ordinace Naděje, z.ú.)

17.00–17.15
Závěrečná diskuse

Tagy

Přílohy