Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Týden nízkoprahových klubů

Už se stalo neotřesitelnou tradicí, že se v posledním celém týdnu v září otevírají nízkoprahové kluby pro děti a mládež v celé republice široké veřejnosti. Ani v letošním roce tomu nebude jinak. Připojte se k naší informační kampani a staňte se součástí Týdne nízkoprahových klubů, který letos proběhne od 23. do 29. září 2019.

Proč se zapojit?

Týden nízkoprahových klubů má především snížit prahy mezi kluby a veřejností. Základním principem je uspořádání akcí pro veřejnost v regionech, přímo v lokalitách, kde nízkoprahové kluby působí. Soustředění těchto akcí do jednoho týdne a využití velkého počtu klubů, nám umožní upozornit na práci a význam nízkoprahových klubů v regionu i celorepublikově.

Pokud máte nějaký nový či osvědčený nápad, jak prezentovat činnost svého klubu svým sousedům, radnici, firemním dárcům, rodičům, školám či potenciálním klientům, přihlaste se! Pokud ještě nápad nemáte, můžete se inspirovat minulým ročníkem.

Letos se informační kampaň Týden nízkoprahových klubů, s pořadovým číslem 13, uskuteční v týdnu od 23. do 29. září 2019.

Jak se tedy zapojit?

Nejprve je třeba vyplnit online přihlášku a závazně se tak přihlásit. Samozřejmě co nejdříve – nejpozději však do 31. 7. 2019! Pokud ještě nemáte rozmyšleno, co přesně budete v září pořádat, nevadí, přihlaste se a my se vám včas ozveme. Program svých akcí musíte odevzdat do 31. 8. 2019. Nyní shromažďujeme údaje o tom, kolik klubů se Týdne zúčastní a kolik z vás bude od nás chtít zdarma materiály k propagaci. Vyplňte tedy přihlášku pečlivě, zejména korespondenční adresu, na kterou vám materiály k propagaci pošleme!

K propagaci akce můžete použít jednotné plakáty A3 a A4. Spolu s nimi dostanete samolepky a materiály k minulým mediálním kampaním ČAS, které můžete využít dle svého uvážení. Vše k vám dorazí včas (v polovině srpna) poštou. Plakáty bude možné si upravit a přidat na ně informace o vaší konkrétní akci/akcích. Motiv plakátů bude vycházet z loňské kampaně Na ulici se pracuje (cílová skupina děti a mládež), dostanete zároveň i materiály s tématem rizik rekreačního užívání drog a alkoholu.

Tištěné materiály doplníme elektronickým balíčkem šablon, které můžete využít na svých sociálních sítích. Elektronicky také dostanete šablonu tiskové zprávy, kterou můžete upravit a rozeslat regionálnímu tisku. Elektronický balíček dostanete na adresu, kterou uvedete v přihlášce.

Znovu také nabízíme pomoc při zpracování např. inzerátu do místních novin, pokud takovou možnost máte. Připadá nám důležité, abychom působili co nejvíce jednotně a posílili tak celkový dopad Týdne na veřejnost.

Za Českou asociaci streetwork vám všechny dotazy zodpoví Michaela Burdová na e-mailu portal@streetwork.cz, tel.: 774 421 865, nebo Martina Zikmundová, zikmundova@streetwork.cz, tel.: 774 913 777.

Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/390680005129360/

Minulý ročník:

Týden nízkoprahových klubů 2018

Tagy